AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fspkombornia.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fwycieczka-do-krosna-3&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

30-10-2018WYCIECZKA DO KROSNA

Dnia 10.10.2018 uczniowie klas VI - VIII oraz III gimnazjum z naszej szkoły pod opieką p. Sylwestra Szarka, p Marioli Frydrych i p Iwony Kłaczyńskiej Lasek wybrali się na wycieczkę do Krosna.  Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Uczniowie mieli okazję podziwiać stałe wystawy, które tworzą  dokumenty rzemieślnicze (XVIII-XX w.) oraz wyroby i narzędzia rzemiosła użytkowego (XIX i XX w.). Wędrując przez 7 sal podziwiali ekspozycje prezentujące: Krawiectwo, Modniarstwo, Fryzjerstwo, Tkactwo, rzemiosła drzewne - Stolarstwo, Snycerstwo, Bednarstwo, Kołodziejstwo; Szewstwo, Rymarstwo, Odlewnictwo, Ślusarstwo, Kowalstwo, Pszczelarstwo i rzemiosła spożywcze. Następnie spacerem przez Krośnieński Rynek wycieczka przeszła do Kina Helios gdzie uczniowie mieli okazje pochylić się nad historią zainspirowaną książką Arkadego Fiedlera Dyzwizjon 303.

Podziel się: