AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fspkombornia.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fw-zdrowej-sali-duzy-ruch-realizacja-projektu-fundacji-pzu&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

09-06-2018,,W zdrowej sali duży ruch" - realizacja projektu Fundacji PZU

Celem projektu było odnowienie ścian w sali gimnastycznej w SP w Komborni. Mimo, że sala została oddana do użytku zaledwie 8 lat temu, na ścianach pojawiły się pęknięcia i grzyb. Dzięki dotychczasowym staraniom dyrektora szkoły, pana Witolda Rasia, ściany zostały częściowo oczyszczone i zdezynfekowane (na tyle, na ile pozwoliły na to fundusze), ale czarne i szare wykwity wyglądały nieestetycznie, a przede wszystkim były zagrożeniem dla zdrowia osób przebywających w zagrzybionym pomieszczeniu. W związku z tym wolontariusze z PZU z grupą rodziców, dzięki grantowi otrzymanemu od Fundacji PZU na działania wolontariackie, podjęli prace pozwalające na pełne wykorzystanie sali, zgodnie z jej przeznaczeniem. W maju oczyścili, zagruntowali i pomalowali zagrzybione ściany w sali gimnastycznej. W ramach projektu zakupiono stroje i sprzęt sportowy: piłki, komplety do gry w badmintona, zestaw do unihokeja, rakietki do tenisa stołowego, taśmy do ćwiczeń, stoper. Sprzęt i stroje wykorzystano do przeprowadzenia zawodów sportowych w ramach obchodzonego w szkole „Dnia Sportu” w dniu 5 czerwca br. Dzieci podzielone na trzy kategorie wiekowe, razem z towarzyszącymi im wolontariuszami, brały udział w konkurencjach sportowych. Wszyscy otrzymali nagrody, a każda grupa piłkę.

Serdeczne podziekowania składamy Fundacji PZU za wsparcie w projekcie, p. Monice Kukulskiej, która była liderem oraz wszystkim wolontariuszom i rodzicom za promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

                                                                                                               opr.  W. Długosz

Podziel się: