AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fspkombornia.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Furoczystosc-wreczenia-sztandaru-szkole-podstawowej-im-prof-stanislawa-pigonia-w-komborni-2&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

17-06-2019Uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej im. prof. Stanisława Pigonia w Komborni

W czwartek, 6 czerwca 2019 r. odbyło się niezwykłe w dziejach szkoły wydarzenie,  nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. prof. Stanisława Pigonia w Komborni, ufundowanego po części przez Gminę Korczyna i Radę Rodziców.
    Społeczność szkolna: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście zebrali się przed budynkiem szkoły. Następnie po uformowaniu szyku, z pocztami sztandarowymi, przemaszerowano do   kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Marcina. Tam ksiądz proboszcz Andrzej Wydrzyński odprawił mszę świętą. Podczas kazania przypomniał sylwetkę patrona szkoły – Stanisława Pigonia. Zwrócił uwagę na takie cechy charakteru uczonego, jak: pobożność, skromność, umiłowanie ojczyzny (także tej małej – Komborni), pracowitość. Podkreślił rangę wydarzenia, w którym uczestniczyliśmy, mówił o przestrzeganiu wartości wypisanych na sztandarze: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Po zakończonym nabożeństwie wszyscy uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi udali się do budynku szkoły na salę gimnastyczną. Tam gości przywitała pani dyrektor Bogusława Deliowska.  A byli to: pan Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty, pan Adolf Kasprzyk – radny powiatu krośnieńskiego oraz kierownik Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół, pan Piotr Szczygieł – przewodniczący Rady Gminy Korczyna, pan Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna, pan Grzegorz Hawrot i pan Jan Wawrzkowicz – radni Rady Gminy Korczyna, ksiądz Andrzej Wydrzyński – proboszcz parafii Kombornia, pani Elżbieta Bednarczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasnej, pani Ewa Rygiel – dyrektor Szkoły Podstawowej w Węglówce, pani Bogusława Bogaczyk – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Korczynie, siostra Katarzyna Rut – dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Komborni, pan Artur Stodolak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie, pani Zofia Kosztyła – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Komborni wraz z delegacją, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Komborni wraz z pocztem sztandarowym, pan Rafał Czapor – prezes Komborskiego Klubu Sportowego wraz z delegacją, emerytowani pracownicy szkoły – pani Maria Kasprzyk, pani Czesława Kobak, pani Elżbieta Śnieżek, pan Wacław Stanisz. Na uroczystość nie mogła przybyć pani profesor Izabela Mikuła, uczennica profesora Stanisława Pigonia, która przesłała z tej okazji okolicznościowy list, odczytany przez panią Sabinę Gonet. W treści listu skierowanego do organizatora ceremonii,  pojawiło się przesłanie:
,,Uczniowie i nauczyciele Szkoły im. prof. Stanisława Pigonia, bądźcie wierni jego wskazaniom i swemu powołaniu”.
    Po wprowadzeniu flagi narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i pocztów sztandarowych, odśpiewano hymn państwowy. W swoim przemówieniu pani dyrektor przedstawiła  historię szkoły i jej patrona. Kolejnym etapem było poświęcenie sztandaru  przez księdza proboszcza Andrzeja Wydrzyńskiego i przekazanie go przez rodziców, Wójta Gminy Korczyna i dyrektora szkoły na ręce pocztu sztandarowego. W dalszej części spotkania była prezentacja sztandaru, a po nim uroczyste ślubowanie społeczności szkolnej i złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą patronowi szkoły.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście, którzy dziękowali za możliwość uczestniczenia w tak doniosłej uroczystości, gratulowali sztandaru i życzyli sukcesów w pracy,  tak uczniom, jak i nauczycielom.
    Z kolei na scenę wyszli uczniowie klasy II naszej szkoły. Zaprezentowali oni program artystyczny przygotowany przez ich wychowawczynię – panią Wiolettę Długosz oraz przez panią Elżbietę Groszek.  Występ związany był tematycznie z charakterem uroczystości, pojawiły się w nim elementy o charakterze patriotycznym, a także przybliżona została postać Stanisława Pigonia.
    Dyrektor szkoły pani Bogusława Deliowska podziękowała zebranym za obecność i uświetnienie tego ważnego dla szkoły wydarzenia.
    Spotkanie zakończyło się wpisywaniem się gości do Księgi Pamiątkowej szkoły, zwiedzaniem przez nich budynku i jego otoczenia oraz rozmowami.
    Składamy serdeczne podziękowania grupie osób zaangażowanych w to patriotyczne i symboliczne przedsięwzięcie. Z pewnością uroczystość  ta pozostanie w pamięci nas wszystkich przez długi czas.


                                                                                                       W. Długosz, E. Groszek

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

u

Podziel się: