AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fspkombornia.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fsprzatanie-swiata-3&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

08-10-2018SPRZĄTANIE ŚWIATA

KOMBORNIA,   A   CAŁY  ŚWIAT   -   MIĘDZYNARODOWA   AKCJA:  „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Clean up the World to ruch wywodzący się z Australii, który zapoczątkowany został w 1989r. przez Ina Kiermana – biznesmena i żeglarza. W Polsce zainicjowany został w 1994 r. i jak co roku jest wspólną lekcją poszanowania środowiska.

            Celem akcji jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz wdrażanie działań dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

            W tym roku przypadały jubileuszowe obchody akcji: Sprzątanie Świata – Polska i widniały pod hasłem „Akcja – segregacja! 2x więcej, 2x czyściej”. Szczególnie w sposób aktywny wzięli w niej udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Komborni, którzy w dniach od 21 do 23 września wspólnie z wychowawcami oczyścili swoją małą ojczyznę z zalegających odpadów. Na lekcjach wychowawczych odbyły się pogadanki oraz prelekcje multimedialne, które miały na celu uwrażliwić uczniów na poszanowanie piękna otaczającej przyrody.

p. Sabina Gonet

Podziel się: