AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fspkombornia.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fpodium-dla-szkoly-podstawowej-w-komborni&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

22-10-2018PODIUM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMBORNI

18 października w Szkole Podstawowej w Iwoniczu Zdroju odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu pt. „Małe jest piękne – przyroda pod lupą”, będącego pod patronatem Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój.           

            Konkurs ten, miał na celu uwrażliwienie uczniów na dostrzeganie piękna otaczającej przyrody podczas wakacyjnych wycieczek i wędrówek.

            W konkursie tym zaprezentowały się uczennice Szkoły Podstawowej w Komborni: Julia Hawrot, Amelia Hunia przygotowując przyrodnicze albumy, przedstawiające gatunki roślin i zwierząt, które napotkały podczas letnich spacerów. Prace ich cieszyły się dużym zainteresowaniem, co zaowocowało wyróżnieniem w wyżej wspomnianym konkursie.

            Podczas uroczystego spotkania uczestników i organizatorów, uczennice otrzymały dyplomy i pamiątkowe upominki. Składamy Serdeczne Gratulacje !  

p. Sabina Gonet

Podziel się: