AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fspkombornia.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fogolnopolska-akcja-bohateron&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

30-10-2018Ogólnopolska akcja BohaterON

Powstanie warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Kluczowymi dla powstania pojęciami stały się patriotyzm oraz bohaterska postawa. Aby ta świadomość nie zanikała wśród młodzieży uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcje Bohater ON. To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej. Uczniowie klas III - VIII oraz III gimnazjum na specjalnych pocztówkach pisali życzenia i podziękowania dla żyjących uczestników powstania, którzy zasłużyli na pamięć i szacunek. 

Iwona Kłaczyńska - Lasek

Podziel się: