AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fspkombornia.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fnarodowe-czytanie-w-dworze-kombornia&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

11-09-2019Narodowe Czytanie w Dworze Kombornia

7 września 2019 r. w Dworze Kombornia odbyło się Narodowe Czytanie. W akcję włączyli się również nauczyciele naszej szkoły p. Wioletta Długosz i p. Elżbieta Groszek. Wydarzenie  honorowym patronatem objęła Para Prezydencka. Spośród   lektur na ósme Narodowe Czytanie  wybrano ,,Sachema” Henryka Sienkiewicza oraz ,,Katarynkę” Bolesława Prusa.
Na przyniesionych książkach każdy mógł otrzymać pamiątkową pieczęć przesłaną przez Kancelarię Prezydenta. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest od 2012 roku.

Podziel się: