AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fspkombornia.korczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fmali-laureaci&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

17-06-2019Mali Laureaci

W dniu 25 marca 2019 r. chętni uczniowie klasy drugiej i trzeciej przystąpili do V edycji Konkursu Ogólnopolskiego z ,,WIEDZY OGÓLNEJ", zorganizowanego przez OLIMP SCHOOL z Łodzi. 
Z wielką radością donosimy, że  na 236 uczniów zgłoszonych do konkursu z całej Polski, pięcioro uczniów klasy drugiej: Zofia Mika, Daria Szurlej, Mikołaj Czapor, Filip Gronkiewicz i Błażej Surmacz, uzyskało maksymalną liczbę punktów i zostało laureatami, zajmując tym samym I miejsce. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, jakim były gry ,,SCRIBA", które w obecności wychowawcy wręczyła pani dyrektor Bogusława Deliowska. Wszyscy uczestnicy konkursu również otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
                                                                                                      Wioletta Długosz
k
k
k
k
k
k
Podziel się: