AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fspkombornia.korczyna.pl%2Fstrona%2Fkontakt-7&chs=350x350&chld=L|4

Kontakt

Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej  w Komborni. Nasza szkoła jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Korczyna, a nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Dane kontaktowe:

Tel.: 134354809
E-mail: spkombornia@onet.pl

 

Podziel się: