AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fspkombornia.korczyna.pl%2Fstrona%2Fdzien-dzisiejszy&chs=350x350&chld=L|4

Dzień dzisiejszy...

                W wyniku reformy oświaty, która nastąpiła z dniem 1 września 2017 roku szkoła w Komborni po 14 latach znów jest Szkołą Podstawową. Przekształcona została z Zespołu Szkół w Komborni, w ramach którego funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa im. Stanisława Pigonia  wraz z Publicznym Gimnazjum od dnia 1 września 2003 roku. Dziś uczniowie zgrupowani są w 10 oddziałach (7 klas szkoły podstawowej  i  2 klasy gimnazjum).

                23 lutego 2003 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku dobudowanego skrzydła szkoły, uświetnione obecnością licznego grona zaproszonych gości. Znalazło się w nim 4 nowe sale lekcyjne, szatnia, pomieszczenie gospodarcze i jadalnia.

                Także 2 września 2010 roku szkoła mocnym akcentem rozpoczęła nowy rok szkolny. Bardzo uroczyście świętowano otwarcie nowej sali gimnastycznej oraz nowego placu zabaw dla dzieci.  Na zaproszenie wójta gminy Korczyna p. Jana Zycha i dyrektora Zespołu Szkół w Komborni p. Witolda Rasia przybyło wielu gości z terenu gminy Korczyna oraz  powiatu krośnieńskiego. Na uroczystość licznie przybyli też emerytowani nauczyciele naszej szkoły oraz obecni nauczyciele i młodzież naszej szkoły.

                Obecnie uczniowie korzystają z kolejnej już pracowni komputerowej założonej w ramach programu Internet w każdej gminie w roku 2014. Do dyspozycji młodzieży pozostają także nowoczesna  biblioteka z centrum multimedialnym,  siłownia oraz boisko szkolne.

                W szkole działają liczne przedmiotowe kółka zainteresowań: polonistyczne, językowe, matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, historyczne, ekologiczne, turystyczne, muzyczne, gimnastyki korekcyjnej i  SKS.

                Od dnia 1 września 2003 roku funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej  (wcześniej Zespołu Szkół w Komborni ) pełni mgr Witold Raś. Obecnie  w szkole zatrudnionych jest 19  nauczycieli.

 

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018:

 mgr  Witold Raś - dyrektor szkoły;  wych. fizyczne

Elżbieta Wawrzkowicz - wychowanie przedszkolne

mgr Marta Gargasz - nauczanie zintegrowane

mgr Wioletta Długosz - nauczanie zintegrowane

mgr Krystyna Pyzia - nauczanie zintegrowane

mgr Elżbieta Groszek - j. polski

mgr Anna Wojciechowska - j. polski, j. angielski

mgr Iwona Kłaczyńska - Lasek - j. angielski

mgr Ewa Bieszczad - j. niemiecki

ks. mgr Zawaleń Radosław - religia

ks. mgr Andrzej Wydrzyński  - religia

mgr Mariola Frydrych - historia, wos,

mgr Sabina Gonet - biologia, chemia, przyroda

Edward Wołczański - fizyka, edu. dla bezp.

mgr Dariusz Solon - matematyka

Ryszard Józefczyk - geografia, przyroda, biblioteka

mgr Sylwester Szarek - informatyka, technika, biblioteka

mgr Roman Pyzia - muzyka, plastyka

mgr Bogusława Deliowska - wych. fizyczne, biblioteka

 

 

 

Podziel się: