AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fspkombornia.korczyna.pl%2Fstrona%2Fdla-rodzicow&chs=350x350&chld=L|4

Dla rodziców

 

Uprzejmie informujemy, że w nowym roku szkolnym 2017/2018 spotkania z rodzicami odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 16.00.

Serdecznie zapraszamy!

 

Dni w wolne od zajęć w roku szkolnym 2017/2018

(uzgodnione z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną)

 Szkoła Podstawowa (w tym klasy gimnazjalne)

- 2 styczeń 2018r.

- 25 styczeń 2018r.

- 18/19/20 kwiecień 2018r. - egzaminy

- 2/3/4 maj 2018r.

- 1 czerwiec 2018r.

 

 Terminy konsultacji z nauczycielami w roku szkolnym 2017/2018

P. Mariola Frydrych  - historia (poniedziałek 14.05- 14.50; piątek 14.05 -14.50) - co 2 tygodnie

P. Sabina Gonet - chemia, biologia (wtorek 13.15 - 14.00; czwartek 14.05 - 14.50)

P. Elżbieta Groszek - j. polski (wtorek 7.10 –7.50)

P. Ryszard Józefczyk - przyroda, geografia  (wtorek 7.15 - 8.00)

P. Iwona Kłaczyńska - Lasek - j. angielski (wtorek 7.15 - 8.00)

P. Roman Pyzia - muzyka, plastyka (piątek 14.15 - 15.00)

P. Dariusz Solon - matematyka (środa 7.10 - 7.55)

P. Sylwester Szarek - informatyka, technika (poniedziałek 13.15 - 14.00)

P. Anna Wojciechowska - j. polski, j. angielski ((poniedziałek 13.15 - 14.00)

P. Edward Wołczański - fizyka (środa 15.00 - 15.45)

Podziel się: