AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fspkombornia.korczyna.pl%2Fstrona%2Fdla-rodzicow&chs=350x350&chld=L|4

Dla rodziców

Terminy spotkań z rodzicami w roku 2018:

 Szkoła Podstawowa (w tym klasa gimnazjalna)

- 12.09.2018 (środa)  - godz: 16.00

- 21.11.2018 (środa)  - godz: 17.00

- 12.12.2018 (środa)  - godz: 17.00

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

(uzgodnione z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną)

 Szkoła Podstawowa (w tym klasa gimnazjalna)

- 2 listopad 2018r.  - Dzień Zaduszny

- 10/11/12 kwiecień 2019r. - egzamin gimnazjalisty

- 15/16/17 kwiecień 2019r. - egzamin ósmoklasisty

- 2 maj 2019r. - Święto Flagi Państwowej

 

W roku szkolnym 2018/2019 od następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpiecza firma InterRisk.

(wyboru ubezpieczyciela dokonali przedstawiciele Rady Rodziców)

- 28,00zł - bez rorszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu

- 36,00zł - z rorszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu

Wysokość sumy ubezpieczeniowej - 10 000zł

Podziel się: