ZAJĘCIA NR 1, TEMAT: Osmoza

;

;

;

;

;

ZAJĘCIA NR 2, TEMAT: CHEMICZNE AQUARIUM 

b

;

;

ZAJĘCIA NR 3, TEMAT: CHEMICZNA TĘCZA 

 

o

o

o

o

ZAJĘCIA NR 4, TEMAT: REGULAMIN POSTĘPOWANIA ORAZ ZAWARTOSĆ TECZKI BADACZA

ZAJĘCIA NR 5, TEMAT: BADANIE ZAWARTOSCI AZOTYNÓW W WODZIE  

p

p

p

p

p

p

ZAJECIA NR 6 CIECZ NIENEWTONOWSKA

c

v

ZYAJECIA NR 7 JAK ZROBIC SLIMA ?

f

TEMAT: BADANIE ODCZYNÓW ROZTWORÓW

g

o

o

o

o

o

o

o

o

o

MENU GŁÓWNE